Mentaltest för Kronblommas Rigoletto 6/10- 2013

Datum: 6/10-13 Plats:  Östergötland.
Ålder vid bedömning: 12 månader.
 
1a : 4              5a : 1            7a : 3 
1b : 3              5b : 1            7b : 3
1c : 3              5c : 1            7c : 1
                        5d : 1            7d : 2
2a : 4              5e : 1
2b : 4                                    8a : 2
2c : 3              6a : 3            8b : 3
                        6b : 2            8c: 4 
3a : 1,1           6c : 3            8d : 3
3b : 1,1           6d : 1            8e: 5
                        6e : 2        
4 : 2                                      9a : 3
                                             9b : 3
                                             
                                             10: 1

mh